Valberedningen

Publicerad 7/7, 2021 kl. 16:50

Branschföreningen Rentalföretagen har nu haft sitt första instiftande styrelsemöte med den nya styrelsen och det nya kansliet samlat.

Vi tänkte i den här artikeln berätta vilka är personerna på de nya posterna. Men först skulle vi vilja presentera valberednings arbetsgrupp som under en längre tid arbetat hårt med att ta fram förslag till den nya styrelsen. Valberedningens uppdrag inför bildandet av Rentalföretagen har bland annat varit att ta fram sju styrelseledamöter, tre suppleanter, orförande, vice orförande, revisor och revisorssuppleanter. Valberedningens bakgrundsmaterial har bestått i syrelseledamöter, suppleanter och revisorer i Hyreskedjan och Swedish Rental Association.

Mikael Öberg

Mikael Öberg är valberedningens sammankallande och har varit verksam inom bygg- och maskinuthyrningsbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv.

Magnus Jaasund

Även för Magnus Jaasund har det blivit många år i maskinuthyrningsbranchen, hela 25 år. Han sitter bland annat med i styrelsen för LUR (Liftutbildningsrådet).

Ulf Ericsson

Ulf äger och driver Permo Maskin AB och Katrineholms Hyrmaskiner AB i Katrineholm.

Roger Bengtsson

Roger har under många år arbetat som Fleet & Source Manager på Ramirent i Sverige och Danmark. Numera är han senioraffärsrådgivare.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×