Midhage tar över rättigheterna för Jonex luftrenare

Publicerad 17/3, 2021 kl. 11:44

Jonisering av luft som behöver rengöras från smutspartiklar är en välbeprövad och effektiv metod som fått ny aktualitet i och med att man uppmärksammat riskerna med kvartsdamm inom byggindustrin.

Men även effekterna på viruspartiklar har under det senaste året bidragit till ett ökat intresse för tekniken som blivit populär inom luftrening av kontors- och hemmiljöer på senare tid.

Midhage har under flera år sålt joniseringsaggregat speciellt framtagna för byggindustrin. Aggregaten som i Sverige marknadsförs under namnet Jonex, finns i tre storlekar och kan användas för att avlägsna det farliga kvartsdammet, men även för att reducera lukter, mögelsporer och andra partiklar i luften. Tidigare har Midhage agerat som återförsäljare åt den tidigare tillverkaren i Sverige, Mpirum AB, men har nu köpt loss produkterna och äger därmed rättigheterna och den globala försäljningen av aggregat och tillbehör, som Midhage nu tillverkar i egen regi. Övertagandet öppnar även upp möjligheter för en stärkt export- försäljning med nya samarbetspartners.

“Vi tycker det är en mycket intressant produkt som har framtiden för sig”, säger Magnus Lindstrand, produktchef hos Midhage. “Vår investering i Jonex är ett led i en bredare satsning inom företaget, på produkter som främjar en bättre arbetsmiljö.

Midhage ligger i framkant gällande lösningar avseende en ökad säkerhetsnivå och förbättrad arbetsmiljö för kunder som använder våra diamantklingor. Så detta är en naturlig utveckling som är helt i linje med vår ambition att kunna bidra till en säkrare och tryggare arbetsplats genom våra produkter.”

Magnus, som efterträder Morgan Midhage som produktansvarig, har lång erfarenhet från uthyrningsbranschen som bland annat inköpare hos maskinuthyrningsbolaget Cramo.

Kraven på riskfria arbetsmiljöer ökar och alla uthyrare måste ligga i framkant och kunna erbjuda de bästa lösningarna för sina kunder. Men för dem som arbetar dagligen i dammiga miljöer, till exempel rivare, kommer det vara naturligt att själv äga ett antal Jonex-aggregat som komplement till de traditionella dammfällorna.

“Det allra finaste dammet är också det farligaste då det tränger långt ner i andningsvägarna”, säger Magnus. “Ett HEPA-filter tar det mesta av dammet, men om man utsätter sig för mycket kvartsdamm i arbetet, under långa perioder, så kommer man med tiden få i sig mängder av det allra finaste dammet – det som kan vara svårt att sugas in i dammfällans HEPA-filter, utan fortsätter virvla runt i luften man andas in. Det är här vår produkt kommer in som ett väldigt bra komplement. Joniseringen tar även de finaste dammpartiklarna ända ner till molekylär nivå, och binder samman dem så att dessa klumpar ihop sig och kan falla till marken, eller blir stora nog att lättare fångas upp i ett HEPA-filter. Jonisering bryter även ned lättflyktiga organiska ämnen (VOC), avdödar mögelsporer och tar bort statisk elektricitet ur luften. Därmed ser vi att Jonex och mer traditionella dammfällor kompletterar varandra väldigt bra för en så effektiv damm-bekämpning som möjligt på arbetsplatsen”, avslutar Magnus.

www.midhage.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×